اطمینان نیوز:حجت الاسلام کریم جباری، مدیر فرهنگی و برنامه ریزی دانشگاه ارومیه در این نشست با اشاره به اینکه پیرو قرآن کریم شدن و داشتن اخلاق حسنه از مقدمات رسیدن به اتحاد امت اسلامی است، گفت: انسانیت شرط اساسی برای رسیدن به وحدت امت اسلامی و در کل جامعه بشری بوده و وحدت اسلامی همان است که پیامبر اکرم(ص) اجرا کردند.

وی اضافه کرد:  حقیقت تشیع همین حفظ وحدت است و حاکمان اسلام همه احترام دارند، بر این اساس باید کاری کرد که دیگران فوج فوج به دین وارد شوند نه اینکه فوج فوج افرادی از دین بیرون شوند.

حجت الاسلام جباری تصریح کرد: ائمه اطهار(ع) به موافق و مخالف احترام گذاشته با عقلانیت و منطق اسلامی عمل می فرمودند و منطق اسلامی با حفظ شئونات اخلاقی به هر انسان سالمی ارائه شود، می پذیرد.

مدیر فرهنگی و برنامه ریزی دانشگاه ارومیه گفت: شیعه یا سنی یا هر مذهبی باید اخلاق را ملاک عمل خود قرار دهند، ولی ما در عمل به اخلاق کریمه از برخی کشورهای غیر اسلامی عقب مانده ایم.

وی اضافه کرد: باید  کارهای همدیگر را خنثی نکنیم و اگر در جایی مسلمان کار خوبی کرده است آن را کامل کرده و خطا و اشتباهات یکدیگر را با حوصله و تحمل برطرف کنیم.