به گزارش اطمینان نیوز:مسعود پزشکیان در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه اظهار کرد: بین نقد و تخریب باید تفاوت قائل شد چرا که اگر به دنبال ایجاد تفرقه و نزاع باشیم در دامن همان آمریکایی افتادیم که هدف اصلی آن فتنه انگیزی و از بین بردن وحدت مردم ایران است.
 
وی در رابطه با مسئله فیش های حقوق های نجومی و استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: عوام فریبانه حرف نمیزنم چرا که در طول ۳۸ سال با عوض کردن مسئولان مشکلات کشور حل نشده است و باید به جای پیدا کردن مقصر  همواره به دنبال پاسخ برای مشکلات مردم باشیم.
 
وی خاطر نشان کرد: جمع حقوق های نجومی ۴۰ میلیارد نمی شود ولی فقط در یک مورد اختلاس مشاهده می شود که چندین هزار میلیارد فقط توسط یک نفر اختلاس می شود.
 
وی ادامه داد: هواپیما ها و قطار های ما در وضعیتی هستند که هر لحظه ممکن است حادثه آفرین باشند بنابراین  مشکلات باید از طریق کار کارشناسی و به صورت ریشه ای حل شوند.
 
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در بیش تر زمینه ها از جمله بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشکل داریم گفت: متاسفانه در کشور ما کار کارشناسی صورت نمی گیرد به همین دلیل اگر حرفی میزنیم یا می شنویم باید اساس آن کارشناسی شده باشد.
 
پزشکیان در ادامه به نقش اساسی و سازنده دانشجویان اشاره کرد و گفت: خودسازی جوانان باید در دانشگاه ها صورت گرفته و آزادی های لازم در چارچوب مقررات باید به این قشر برای رشد و پیشرفت داده شود.