اطمینان نیوز، مسئول واحد مطبوعات و کانونهای تبلیغاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر اظهار داشت:  در این بخش از مسابقات ۲۳ خبرگزاری ، پایگاه اطلاع رسانی ، مطبوعات ، شرکت داشتند.
سیاح ادامه داد: مجموعا ۲۵۰ اثر به بخش دبیرخانه مسابقات ارسال شدند که روز چهارشنبه مورد داوری قرار گرفتند.
وی افزود: در پایان داوری  ۶ تیتر برتر،  برگزیده شدند که در روز اختتامیه مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

photo_2016-12-07_13-20-36

 

photo_2016-12-07_13-20-41

kkkk

lll

نوشته نیما سعیدی اقدم