اطمینان نیوز؛ مسئول واحد مطبوعات و کانونهای تبلیغاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان‌غربی از معرفی شبکه‌های اجتماعی برتر در حوزه قرآنی خبر داد.
سیاح اظهار داشت: ۲۳ شبکه اجتماعی فعال در حوزه قرآنی در استان شناسایی شدند که روز چهارشنبه مورد داوری قرار گرفتند.
وی تصریح کرد: معیار انتخاب برترین شبکه‌ها تعداد اعضای کانال آن شبکه اجتماعی، و همچنین تعداد و محتوای قرآنی منتشر شده در آن شبکه مورد توجه قرار گرفت.
مسئول واحد مطبوعات استان ادامه داد: در نهایت بعد از داوری ۶ شبکه اجتماعی قرآنی به عنوان شبکه‌ی برتر انتخاب شدند که در روز اختتامیه از آنها تجلیل خواهد شد.

%d8%b2 %d8%b2%d8%b2%d8%b2%d8%b2%d8%b2%d8%b2 %d8%b2%d8%b2%d8%b2%d8%b2%d8%b2 %d8%b2%d8%b2%d8%b2%d8%b2 %d8%b2%d8%b2%d8%b2 %d8%b2%d8%b2

نوشته نیما سعیدی اقدم