۱۷اطمینان نیوز؛  آذر مصادف با ۷ دسامبر سالروز امضای کنوانسیون بین‌المللی هواپیمایی کشوری در سال ۱۹۴۴ است که متعاقب امضای این کنوانسیون، سازمان جهانی هواپیمایی کشوری تأسیس شد و بعد ها به عنوان روز جهانی هواپیمایی کشوری نامگذاری شد. صنعت هوایی هر کشوری به عنوان یکی از مولفه های توسعه یافتگی آن کشور محسوب می گردد چرا که ترانزیت هوایی چه  در مقوله باربری و چه در زمینه مسافربری نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها دارد. از این جهت سرمایه گذاری مناسب در این بخش می تواند در رونق بخشی و نیل به اهداف بلند مدت  اقتصادی نقش آفرین باشد.

ایران در بهره برداری از این صنعت پرسود همواره با چالش های اساسی روبه رو بوده است.مواجهه با تحریم های گسترده ایالات متحده امریکا در فروش هواپیما و یا  ممانعت شرکت ها از عقد قرارداد و فروش قطعات هواپیمایی به ایران در قالب تحریم های غیرانسانی امریکا بیشترین ضربه را به صنعت هوایی کشور وارد کرده است. این محرومیت زمانی مهم جلوه می نماید که بدانیم با کوچکترین نقص فنی یا عیب در قطعات، احتمال سقوط هواپیما و بروز فاجعه انسانی وجود دارد. خودکفایی و بومی سازی در بحث تعمیر قطعات یکی از اولویت های سیاستگذاران حوزه صنعت هوایی بوده که به منظور مقابله با تحریم ها اجرا گردیده و در این زمینه نتایج ارزشمندی حاصل شده است.

اما به بهانه روز جهانی هواپیمایی می توان به موضوعی نیز اشاره داشت که توفیق یا عدم توفیق این صنعت بدان وابسته است و آن چیزی نیست جز « رضایت مندی مشتری». بدون تردید هیچ شرکت هواپیمایی در جهان وجود ندارد که این « رضایت مندی » را سرلوحه کار و مهمترین هدف خود قرار نداده باشد.شرکت های هواپیمایی در ایران نیز از این امر مستثنی نیستند. قطعا آسودگی مسافران قبل ،حین و بعد از پرواز به رونق صنعت هوایی کمک شایانی خواهد کرد. توجه به هزینه تمام شده قیمت بلیط  ، انجام خدمات رفاهی  مناسب در حین پرواز ، سر وقت بودن پرواز و نداشتن تاخیر و یا جبران خسارات آن در صورت تاخیر و مهمتر از همه ایمنی در پرواز را می توان از اهم موضوعاتی برشمرد که رضایتمندی مسافران بدان وابسته است.

بحث ایمنی پرواز به دلیل مرتبط بودن با جان مسافران موضوع مهمی است که با لغو شدن تحریم های صنعت هوایی لزوم پرداختن بیش از پیش را می طلبد. نو کردن ناوگان هوایی کشور یا تعویض قطعات فرسوده و جایگزین کردن آن ها از بروز سوانح احتمالی هوایی جلوگیری خواهد کرد. از مسئولین هوایی نیز انتظار می رود ایمنی در پرواز را جزء مهمترین اولویت خود در نظر داشته باشند و در جهت تحقق سفر هوایی ایمن گام بردارند.

نوشته مهدی اسماعیلی نیا