به گزارش اطمنیان نیوز از سردشت امنی در گفت وگو با خبرنگاران در مورد پیرامون این حادثه گفت: سه شنبه در طی تماس تلفنی یکی از شهروندان با آتش نشانی و اطلاع دادن وی در خصوص ناپدید شدن یک زن ۴۸ ساله و احتمال سقوط این زن به چاه، ماموران آتش نشانی به محل اعزام شدند.

رحمان امینی افزود: در مراجعه به محل و بررسی های اولیه مشخص شد که زن یاد شده دارای بیماری اعصاب و روان بوده و احتمالا خود را به داخل چاه آب انداخته است.

وی اظهار کرد: بلافاصله نیروهای نجات غریق آتش نشانی به داخل چاه ۲۸ متری رفته و تن بی جان این زن را از آب بیرون آوردند.

امینی اضافه کرد: جسد زن روانی توسط آتش نشانی به بیمارستان امام (ره) شهرستان سردشت منتقل شد.