اطمینان نیوز، عصر امروز دکتر عزیز جوان پور با حضور در بیمارستان امام خمینی ارومیه با ایشان دیدار کرده و از نزدیک شاهد وضعیت جسمی ایشان و روند درمانشان شدند.
در این دیدار برخی از فعالیت های انقلابی حجة الاسلام حسنی و نقش بی بدیل ایشان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی خصوصا تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی در استان آذربایجانغربی ذکر و یادآوری شد.
رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجانغربی خدمت ایشان در حوزه و دانشگاه را بسیار خطیر دانست و ایشان را یکی از مسببین تاسیس دانشگاه آزاد ارومیه دانست.
در پایان دکتر جوان پور صحت و سلامتی ایشان را از درگاه خداوند مسئلت نمودند.

نوشته نیما سعیدی اقدم