به گزارش گروه فرهنگ وهنر ایلنا آذربایجان غربی،نوید عزیزی مدرس عکاسی سینمای جوان و مدرس بازیگری و عکاسی و صاحب امتیاز و موسس آموزشگاه آزاد هنری خانه هنر بعنوان یکی از داوران دومین سوگواره سراسری عکس از عاشورا تا اربعین انتخاب شد