اطمینان نیوز،در پی بستری شدن مهندس علی اکبر عسگری رئیس حزب اعتماد ملی ورئیس ستاد دکتر روحانی در استان آذربایجان غربی استاندار آذربایجان با حضور در بیمارستان طالقانی ارومیه از نزدیک در جریان درمان این شخصیت وارسته وسیاسی استان قرار گرفتند.

استاندار آذربایجان غربی ضمن گفتگو با اعضای خانواده مهندس عسگری و پزشکان معالجعلی اکبر عسگری، از نزدیک در جریان  این فعال سیاسی اصلاح طلب قرار گرفت و از خداوند برای شفای عاجل برای این چهره خوشنام استان آذربایجان غربی، دعا و آرزوی بهبودی و سلامت کامل کرد.