به گزارش گروه ورزشی اطمینان نیوز:یاسر اکبری چهره نام آشنای هواداران والیبال ارومیه که مدتی است با حواشی محرومیت ۶ماه از ورود به سالن والیبال ارومیه مواجه شده است در گفت و گو با خبرنگار اطمینان گفت:متاسفانه محرومیت بنده و آقای افتخاری در حد حرف و سخن می باشد وهیئت والیبال و فدراسیون هیچ نامه ای مبنی بر محرومیت بنده طبق قانون به بنده ابلاغ نکرده است،همچنین در کجای دنیا دادگاه بدون حضور کسی که به او اتهام را وارد می کنند برگزار می گردد؟! که این خود نشان از نبود عدالت در این آراء کمیته انظباطی را نشان می دهد.

این هوادار متعصب والیبال ارومیه گفت:مشکل اصلی فدراسیون والیبال بنده یاسر اکبری نمی باشم بلکه مشکلی این فدراسیون این قهرمانی والیبال ارومیه می باشدحتی این دوستان قهرمانی یک تیم بدون شناسنامه در والیبال را بهتر از قهرمانی ارومیه دوست دارند،حتی در زمان فینال معروف تهران که شهرداری ارومیه بازی را واگذار کرد. تصمیمات فدراسیون والیبال بود که سالن تمرینی فدراسیون والیبال وپیکان تهران را برای قهرمان نماینده تهران آماده کرده بود.

اکبری در گریزی نیز در مورد بازی فینال معروف و روز سیاه والیبال آذربایجان گفت:در اول این نکته باید بگویم که هواداران ارومیه هیچ موقع برای باختن و یا رفتن بازیکنان خود به دیگر تیم ها ناراحت نمی شوند، که بخواهند حواشی در بازی های لیگ برتر والیبال ایجاد کنند،تمامی حواشی آن دیدار بعد از خاتمه بازی در سالن شروع شد که متاسفانه برخی افراد وکادر اجرائی که باید در برقراری نظم سالن را یکدیگر را برای آئین اختتامیه همیاری می کردند. متاسفانه خود عامل ناامنی وتشویش در سالن والیبال آزادی شدند،هوادران والیبال چه موقع شاهد این گونه اتفاقات هستند که  در مسابقات لیگ جهانی و قهرمان جهانی ناظر بازی هربار میکروفون بدست در چند برهه ی مختلف اقدام به متوقف کردن بازی می کند وحتی در جایی که حتی با میکروفون با لحتی تمسخرآمیز تماشاگران ارومیه از جلوی پنجره های طبقه دوم سالن می گوید کنار بکشید.

اکبری در مورد حواشی بعد از پایان بازی نیز اینگونه گفت:متاسفانه برخی آقایان می خواستند با استعفاء نمادین بعد از آن ایام خود را ناجی والیبال آذربایجان نشان دهند ولی این افراد را به خدا می سپارم که چه مقدار برای والیبال آذربایجان خدمت کرده اند؟!

اکبری در مورد محرومیت ۶ماه خود از ورود به سالن های والیبال گفت:طبق قانون باید حکم محرومیت به بنده توسط هیئت والبیال ابلاغ شود وبه بنده حکم اعتراض در کمیته استیناف داده شود وحتی این حق را داشته باشم در جلسه کمیته انظباطی حضور داشته باشم،در غیر اینصورت بنده به هیچ وجه حکم را نخواهم پذیرفت وبا طبق سنوات گذشته برای حمایت از والیبال شهرم در سالن حضور خواهم داشت.

وی همچنین گفت:بنده هیچموقع لیدر نبودم بلکه شخص حقیقی هستم وپیشنهادی که برای این دوستان دارم این است که احکام کمیته انظباطی فدراسیون والیبال برای  هواداران مورد حمایت خود را کارت لیدری برای اولین بار در دنیا(البته با خنده)صادر می کنند ومیکروفون حمایتی البته آن هم با تخطی از قانون در برگزاری مسابقات لیگ برتر والیبال در دستان برخی افراد مشاهده می شود اعتبار دارد.

این عاشق والیبال در مورد هوادران والیبال گفت:متاسفانه امروزه برخی افراد سیاستمدار از سادگی برخی هوادران برای مقاصد خود سوء استفاده می کنند،ولی هوادران اصیل ارومیه همواره شعارهای خود را با مفعوم و نوای خاصی برای حمایت از والیبال شهرخودشان انجام می دهند وشاید تنها سالنی در ایران باشد که هیچ موقع بوغ وکرنائی برای اثبات شعارهای هواداری خود در آن دیده نشده است.

وی در خاتمه سخنان خود گفت:امروز آفت والیبال ارومیه دو دستگی می باشد چون برخی از آقایان بخاطر این که نتوانسته بودند در سیستم باشگاه شهرداری ارومیه نفوذ کنند،با قصد تخریب وبرهم زدن جو والیبال ارومیه از سادگی برخی هواداران والیبال ارومیه سوء استفاده کردند، وبا دو دسته کردن هواداران والیبال در سالن۶۰۰۰هزار نفری به اهداف از پیش هدف گزاری شده خود رسیدند.