به گزارش اطمینان نیوز به نقل از برنا آذربایجان غربی، ناصر سعیدآبادی، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی ارومیه و حومه با اعلام این خبر اضافه کرد با توجه به تشدید آلودگی هوا در چند روز موخر و ضرورت کوشش تمامی دستگاههای اجرایی در جهت کاهش آلایندگی ها سازمان اتوبوسرانی دراین چند روز به جد از فعالیت اتوبوسهای دود زا جلوگیری و اجرای این طرح بطور مداوم ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه تمامی اتوبوسها وادار به اخذ برگ معاینه فنی گردیدند اضافه کرد:با توجه به برنامه ریزی بعمل آمده رفت و آمد اتوبوسها به پایانه عطایی محدود و روزانه طبق شیفت بندی انجام شده پنجاه دستگاه اتوبوس از پایانه عطایی کاهش می یابد و در مسیرهای دیگر جایگزین خدامات عرضه خواهند داد.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی شهرداری ارومیه اظهارداشت: برای کاهش آلودگی هوا برای تمام راننده های اتوبوسها شیوه و کارهای و الزامات لازم برای کاهش این مبحث پیامک گردیده و بازرسان سازمان و گشتهای فنی و بازرسان نامحسوس در نقاط متفاوت شهر این مبحث را کاوش میکنند و با راننده های متخلف بشدت برخورد میشود.