به گزارش اطمینان نیوز به نقل از خبرنگار ایرنا همایون هاشمی اظهار کرد: با توجه به محرومیت منطقه و کمبود تجهیزات درمانی در شهرستان های شاهین دژ و تکاب، پس از پی گیری های صورت گرفته مقرر شد ۲ دستگاه همودیالیز پیشرفته به بیمارستان شهدای تکاب و یک دستگاه نیز به بیمارستان شهید راثی شاهیندژ اختصاص یابد.
وی بیان کرد: ۸۰ درصد هزینه خرید و نصب دستگاه های دیالیز بیمارستان های شاهین دژ و تکاب توسط وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و ۲۰ درصد آن نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی آذربایجان غربی تامین می شود.
هاشمی اظهار کرد: این دستگاه ها پس از خریداری و تحویل در بیمارستان های شاهین دژ و تکاب نصب می شود.
نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب همچنین از توسعه و تجهیز درمانگاه تخصصی بیمارستان تکاب خبر داد و گفت: یک میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و تجهیز درمانگاه بیمارستان تکاب از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص یافت.
هاشمی اضافه کرد: شهرستان های تکاب و شاهین دژ در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی از محرومیت مضاعف رنج می برند اما اجرای طرح تحول نظام سلامت، اثراث مثبتی در منطقه داشته است.
شهرستان شاهین دژ با ۹۲ هزار نفر و شهرستان تکاب با ۸۰ هزار نفر جمعیت در جنوب آذربایجان غربی واقع شده اند.