March 27,2017 | ۱۳۹۶/۰۱/۰۷

ٍEtminan News

تبلیغات

در پی فشار مراکز قدرت و ثروت :

انصراف یکی از جوانان فرهیخته شهرستان ارومیه از ثبت نام در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر ارومیه

به گزارش اطمینان نیوز به نقل از تیتر اول محسن محمدی حسنلوئی یکی از جوانان شهر ارومیه بدلیل آنچه ایجاد مانع از سوی مراکز قدرت و ثروت عنوان شده است از ن...

سیاسی بایگانی - اطمینان نیوز